דוח אחריות תאגידית 2018 > חוסן סביבתי

איכות אוויר

כל מתקני הייצור מצוידים במערכות חדישות לסינון ושיקוע חלקיקים העלולים להיפלט מתהליך הייצור. מרבית מזהמי האוויר הנפלטים בתהליך השריפה מסולקים בתוך כבשני המלט.

בהתאם לשיטות עבודה מיטביות של תעשיית המלט, נשר מנטרת באופן רציף מספר מזהמים עקריים בתעשייה זו: חלקיקים (PM), תחמוצות חנקן (NOx), ותחמוצות גופרית (SOx). תוצאות הניטור מצביעות על כך שנשר רמלה, בה פועלים כבשני החברה, עומדת בכל הדרישות המחמירות של חוק אוויר נקי.

נשר נוקטת באמצעים הנדרשים להבטחת עמידה בדרישות תקני הפליטה ומקצה משאבים רבים למניעת זיהום האוויר.

השוואת ביצועים בתחום איכות אוויר

גרם לטון קלינקר

 
 
נשר
(נתוני 2018)
22.2*

חלקיקים

Dust emissions

 
 
נשר
(נתוני 2018)
1,761*
טווח פליטות בינלאומי**
(נתוני 2017)
1,177-1,384

תחמוצות חנקן

NOx

 
 
נשר
(נתוני 2018)
4.1*

תחמוצות גופרית

SOx

* החישוב נעשה בהתאם למתודולוגיית החישוב של פרוייקט GNR - המתייחס לפליטות מהכבשנים בלבד.
** בינלאומי – השוואה מחמירה המבוססת על נתונים מתוך סקירת ארבע מהחברות המובילות בעולם בלבד (LafargeHolcim,Heidelberg,Cemex,Taiheiyo), ללא נתונים של חברות מתקדמות פחות או חברות שכלל אינן מפרסמות נתוני פליטות

איכות אוויר

  • מכשירי מדידה מותקנים בארובות הכבשנים, בטחנות המלט ובטחנות הפחם, ועוקבים אחר כל שינוי ברמת פליטת מזהמים.
  • בדיקות חלקיקים מתקני המפעל המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
  • יחידות ניטור סביבתיות ביד-רמב"ם ובכרמי יוסף הפועלות 24 שעות ביממה.

מערך ניטור בארובות
וניטור סביבתי


במהלך שנת 2014 הוקם במפעל נשר רמלה סילו חדש המיועד לאיסוף אבק כבשנים - החומר המצטבר במסנן (אלקטרופילטר) ובמגדלי המיזוג. הסילו החדש, שבנייתו ארכה 7 חודשים והסתיימה במאי 2014, מאפשר שליטה טובה יותר על ההרכב הכימי של הקלינקר. הדבר תורם באופן משמעותי להגדלת התפוקות, איכות הקלינקר, תשומות האנרגיה ובוודאי לניצול יעיל יותר של חומרי הגלם.

איסוף אבק כבשנים


במסגרת מאמציה של נשר להפחית את ההשפעות הסביבתיות, ובפרט את תחמוצות החנקן, בהתאם לדרישות התקן הישראלי, התקינה החברה מערכות לצמצום תחמוצות חנקן (SNCR) בשני הכבשנים במערך הייצור במפעל ברמלה. נשר החלה להפעיל מערכות אלו לפני שנדרשה לכך בחוק, כאשר עלויות הפעלת המערכת עומדות על מליוני שקלים בשנה.
הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות כגון זו, מביאה לצמצום פליטת תחמוצות חנקן, ובכך מביאה לשיפור מתמשך בביצועי החברה בתחום הפליטות לאוויר.

מערכות SNCR – צמצום תחמוצות חנקן (NOx)

מזהמי אוויר ראשיים

טון

 201620172018
חלקיקים (PM)205216190
תחמוצות חנקן
(NOx)
7,5057,4506,365
תחמוצות גופרית
(SOx)
7216054.5

מזהמי אוויר משניים לשנת 2018

ק״ג

כספית (Hg)34.6
תרכובות אורגניות נדיפות168,892

הנתונים כוללים את מפעל נשר ברמלה, מחצבת רמלה ומפעל נשר בחיפה. מתהליכי הייצור במפעל נשר חיפה נפלטים חלקיקים בלבד, בכמות של 1.2 טון בשנת 2018 (אין בו מתקנים לשריפת דלקים). פליטת החלקיקים ממחצבת רמלה בשנת 2018 היתה 35.2 טון. נשר עוקבת אחר מדדים שונים באיכות אוויר על פי המלצות פרוטוקול ה- CSI. מזהמי האוויר הבאים נמדדו במפעל נשר רמלה אך נמצא שהינם מתחת לסף הדיווח על פי חוק המפל״ס (PRTR) או תחת סף הגילוי של מכשירי המדידה. המזהמים הם: אנטימון, ארסן , קובלט, קדמיום, מנגן, עופרת, כרום, נחושת, ניקל, ונדיום, תליום, ודיאוקסינים ופוראנים.