דוח אחריות תאגידית 2018 > אודות הדו"ח

אינדקס GRI Standards

הדוח עוקב אחר הקווים המנחים של ה- GRI מהדורה GRI Standards. כאשר התוכן כולל אינדיקטורי ליבה (In accordance - core). כחברה בה נעשת פעילות של חציבה - נעשה שימוש גם באינדיקטורים מתוך ה- Mining & Metals sector supplement

דיווח General Standard Disclosures

General Standard DisclosuresPage number or relevant link

Strategy and Analysis
אסטרטגיה וניתוח

Page number or relevant linkGeneral Standard Disclosures

 • GRI 102-14>
 • GRI 102-5>

Organizational Profile
פרופיל ארגוני


 • GRI 102-1>
 • GRI 102-2>
 • GRI 102-3>
 • GRI 102-4>
 • GRI 102-5>
 • GRI 102-6>
 • GRI 102-7>
 • GRI 102-8>
 • GRI 102-41>
 • GRI 102-9>
 • GRI 102-10>
 • GRI 102-11>
 • GRI 102-12>
 • GRI 102-13>

Identified Material Aspects and Boundaries
מהותיות וגבולות הדיווח


 • GRI 102-45>
 • GRI 102-46>
 • GRI 102-47>
 • GRI 103-1>
 • GRI 103-1>
 • GRI 102-48>
 • GRI 102-49>
 • GRI 102-40>
 • GRI 102-42>
 • GRI 102-43>
 • GRI 102-44>

Report Profile
אודות הדוח


 • GRI 102-50>
 • GRI 102-51>
 • GRI 102-52>
 • GRI 102-53>
 • GRI 102-54>
 • GRI 102-56>

Governance
מנהל תקין


 • GRI 102-18>
 • GRI 102-22>
 • GRI 102-23>
 • GRI 102-25>
 • GRI 102-26>
 • GRI 102-35>

Ethics and Integrity
אתיקה ויושרה


 • GRI 102-16>
 • GRI 102-17>
 • GRI 102-17>

Specific Standard Disclosures

DMA and IndicatorsPage number or relevant link Omissions

Economic
היבטים כלכליים

Page number or relevant link OmissionsDMA and Indicators

Economic Performance
ביצועים כלכליים


 • GRI 103-1>
 • GRI 201-2>
 • GRI 103-1>
 • GRI 201-4>

Environment
היבטים סביבתיים


Raw Materials
חומרי גלם


 • GRI 103-1>
 • GRI 301-1>
 • GRI 301-2>

Energy
אנרגיה


 • GRI 103-1>
 • GRI 302-1>
 • GRI 302-2>
 • GRI 302-3>
 • GRI 302-4 >

Water
מים


 • GRI 103-1>
 • GRI 303-1 >

Biodiversity
מגוון מינים


 • GRI 103-1>
 • GRI 304-1>
 • GRI 304-2>
 • GRI 304-3>
 • GRI 304-4>
 • GRI 304-1>

Emissions
פליטות


 • GRI 103-1>
 • GRI 305-1>
 • GRI 305-2>
 • GRI 305-3>
 • GRI 305-4>
 • GRI 305-5>
 • GRI 305-7>

Effluent and Waste
שפכים ופסולת


 • GRI 103-1>
 • GRI 306-1>
 • GRI 306-2>

Products and Services
מוצרים ושירותים


 • GRI 103-1>
 • GRI 301-1>

Compliance
עמידה בדרישות החוק


 • GRI 103-1>
 • GRI 307-1>

Transport
שינוע


 • GRI 103-1>
 • GRI 307-1>

Overall
כללי


 • GRI 103-1>
 • GRI 307-1>

Social
היבטים חברתיים


Labor Practices & Decent Work
העסקה הוגנת


Employment
העסקה


 • GRI 103-1>
 • MM4 Sector specific DMA: 149 (Policies, standards and practices applying to contractors)>
 • GRI 401-1>

Occupational Health & Safety
בטיחות וגהות


 • GRI 103-1>
 • GRI 403-1>
 • GRI 403-2>
 • GRI 404-1>

Training & Education
הדרכה


 • GRI 103-1>
 • GRI 404-2>

Diversity & Equal Opportunity
גיוון תעסוקתי ושיוון הזדמנויות


 • GRI 103-1>
 • GRI 405-1>

Human Rights
זכויות אדם


Non-discrimination
מניעת אפליה


 • GRI 103-1>
 • GRI 406-1>

Child Labor
העסקת קטינים


 • GRI 103-1>
 • GRI 408-1>

Forced or
Compulsory Labor


 • GRI 103-1>
 • GRI 409-1>

Human Rights
Grievance Mechanisms


 • GRI 103-1>
 • GRI 410-1>

Society


Anti-corruption
מניעת שחיתות


 • GRI 103-1>
 • GRI 205-2>

Compliance
עמידה בדרישות החוק


 • GRI 103-1>
 • GRI 419-1>

Emergency Preparedness
(MM Sector specific Aspect)


 • GRI 103-1>

Product Responsibility


Customer Health and Safety
בטיחות המשתמשים


 • GRI 103-1>
 • GRI 416-1>

Product & Service Labeling
תוויות המוצר


 • GRI 103-1>
 • GRI 417-1>
 • GRI 417-2>