דוח אחריות תאגידית 2018 > חוסן סביבתי

מאזן אקולוגי

בשנת 2018 ייצרה נשר 3,501,265 טון של קלינקר ו- 5,128,380 טון של מלט. חברת נשר צרכה 6,630,713 טון של חומרי גלם ומתוכם 12.3% ממקורות ממוחזרים. החברה צרכה 540,526 מ"ק מים, מתוכם 533,600 מים שפירים, 392,414 טון של דלקים ו- 479 GWh חשמל

אבן גיר
4771116 טון
חרסיות
850641 טון
גבס
71162 טון
חול
61868 טון

qufirst

חומרי גלם
ממחצבות

תחליפי אבן גיר
62014 טון
תוצרי לוואי תעשייתיים
195302 טון
גבס מתעשייה
190026 טון
אפר פחם
315161 טון
שבבי ברזל
49093 טון
תחליפי חרסית
2489 טון

newicon

חומרי גלם
ממוחזרים

מים שפירים
533600 מ”ק
מים ממוחזרים
5179 מ”ק
מים שוליים
1747 מ”ק

wt

מים

פטקוק
243289 טון
מזוט
4136 טון
סולר
2328 טון
גז טבעי
5325 טון
חשמל
479 GWh
תחלפי דלקים
RDF (כולל פתיתי צמיגים)
126135 טון
סולוונטים
11202 טון

newicon

אנרגיה

גזי חממה
פחמן דו חמצני
2838527 טון
מזהמי אוויר
תחמוצות חנקן (NOx)
6365 טון
חלקיקים
190 טון
תחמוצות גופרית (SOx)
54.5 טון

פסולת
פסולת מיחזור
973 טון
פסולת להטמנה
1146 טון

chaki

תוצרי
לוואי

3501265 טון

bubles

קלינקר

5128380 טון

truck

מלט